نمونه سوال عربی هفتم

دانلود

منبع:بانک سوالات هفتمکتاب ورق زن سوالات امتحانی علوم هفتم

کتاب ورق زن سوالات امتحانی علوم هفتم
از فصل1 تا آخر                             علوم تیزهوشان پایه ی هفتم 

املا درس به درس پایه هفتم

 املا در س یکم  پایه ی هفتم       

املا در س دوم پایه ی هفتم        

 املا در س سوم پایه ی هفتم       

 املا در س چهارم پایه ی هفتم     

 املا در س پنجم پایه ی هفتم       

 املا در س ششم پایه ی هفتم       

  املا در س هفتم پایه ی هفتم      

 املا در س هشتم  پایه ی هفتم     

 املا در س نهم  پایه ی هفتم       

 املا در س دهم  پایه ی هفتم       

املا در س یازدهم  پایه ی هفتم    

املا در س دوازدهم پایه ی هفتم    

 املا در س سیزدهم پایه ی هفتم    

املا در س شانزدهم  پایه ی هفتم  

 املا در س هفدهم  پایه ی هفتم    
 

نمونه سئوالات ریاضی هفتم

نمونه سوالات ریاضی هفتم

نمونه سئوال 1 : کلیک کنید

نمونه سئوال 2 : کلیک کنید

 

رمز : www.modaresanesaramad.ir
 

آزمون پیام های آسمان هفتم اسفند ماه

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر

آزمون  پیامهای آسمان - پایه هفتم -  اسفند ماه92
 

نکات ریاضی تیزهوشان هفتم


 آزمون میان ترم نوبت دوم قرآن هفتم

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون میان نوبت دوم درس قرآن پایه هفتم

18 فروردین ماه1393 

آزمون میان ترم نوبت دوم عربی هفتم

دبیرستان نمونه دولتی شهدای هفتم تیر(دوره اول)

آزمون درس عربی پایه هفتم- میان ترم نوبت دوم

25 اسفندماه1392 

نمونه سوال ترم دوم زبان انگلیسی هفتم

دانلود نمونه کامل سوال زبان هفتم(ترم دوم)

منبع:آموزش زبان انگلیسی مراغه
 

نمونه سئوالات تستی پیام آسمانی هفتم

دانلود

                                                                       شامل 20 سوال از 16 درس

منبع:nemonasoal.mihanblog.com
 
X